Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Пенсія підприємців та зарплата “нулями”

Мова піде про випадки, в яких при нарахуванні пенсії особам, які з 01.01.2004 року здійснювали підприємницьку діяльність, пенсійний фонд до суми коефіцієнтів зарплат додає коефіцієнти, розраховані шляхом ділення фактичних відрахувань з сум сплаченого (фіксованого, єдиного) податку на середню заробітну плату в цілому по країні. Якщо відрахування менші від мінімальних, коефіцієнти зарплат (принцип розрахунку яких, на відміну від заробітної плати, однаковий для всіх пенсіонерів) в такому разі буде близьким до нуля. Виникає ситуація, в якій при розрахунку розміру пенсії підприємця, наприклад за період з 01.01.2004 року по 01.01.2011 року, враховуються 84 низьких коефіцієнти зарплати та лише кілька місяців стажу, пенсія нараховується в меншому розмірі ніж та, яку б отримував підприємець не здійснюючи за вказаний період трудової діяльності та не сплачуючи жодних відрахувань до пенсійного фонду. Спробую пояснити чому дані дії є протиправними.

Суть питання криється в самому понятті страхового стажу та способі розрахунку суми коефіцієнтів зарплати при обчисленні пенсії.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування» розмір пенсії за віком визначається множенням коефіцієнту страхового стажу застрахованої особи визначеного відповідно до ст. 25 вказаного Закону на заробітну плату (дохід) застрахованої особи у гривнях.

Заробітна плата (дохід) застрахованої особи визначається відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону шляхом множення середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії на середній коефіцієнт заробітної  плати (доходу) за весь період страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) за кожен місяць страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається шляхом ділення суми заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка  враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) на заробітну плату (дохід) в середньому на  одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної  плати  (доходу).

Відповідно до статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає  загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Відповідно до статті 40 для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60  календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за  весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року; у разі якщо страховий стаж  становить менший період, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж. В частині 2 цієї ж статті лише підтверджується, що при визначенні заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії застосовуються коефіцієнти заробітної плати (доходу) саме за місяці страхового стажу.

Підприємцям, які з 01.01.2004 року здійснювали підприємницьку діяльність та обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів, сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) визначається відповідно до ч. 3 ст. 40:

З = П х Ч / Т де:

З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

П - сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент) у розрахунку на відповідний місяць, у гривнях;

Ч - відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний в межах відповідного періоду;

Т - розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці.

Відповідно до абзацу 2 ч. 3 ст. 24 Закону, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як  повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду,  відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених  коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В, де:

ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св - сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

В - мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Отже у відповідності до ст. 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ” при нарахуванні пенсії підприємця за період з 01.01.2004 року має бути врахований коефіцієнти заробітної плату (доходу) за фактичний страховий стаж. Пенсійний фонд у свою чергу може врахувати коефіцієнти заробітної плати (доходу) не за фактичний страховий стаж, а за кожен календарний місяць роботи, в яких сплачувалися страхові внески, розраховуючи вказані коефіцієнти шляхом ділення фактичних сум заробітку для нарахування пенсії на заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення  пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Період роботи, протягом якого особа здійснює підприємницьку діяльність та перебуває на спрощеній системі оподаткування (сплачує єдиний чи фіксований податок, патент), закономірно призводить до зменшення кількості місяців страхового стажу що враховується для обчислення пенсії, порівняно з тим, якби вона працювала на загальних засадах. Проте наведене вище додавання до суми коефіцієнтів заробітної плати (доходу) коефіцієнтів, обчисленних за місяці, які не входять до страхового стажу та розраховані з сум сплаченого (єдиного, фіксованого податку, плати за патент) призводить до ще більшого зменшення пенсії та розрахунку її у розмірі, який може бути в рази меншим, що є незаконним та порушує принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. В таких випадках УПФ при призначенні пенсії невірно трактує статтю 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що, в свою чергу, призводить до зменшення розміру пенсії, тобто вчиняє дію, яка суперечить ст. 19 Конституції України. І на кінець слід зазначити, що не всі УПФ йдуть таким шляхом, у деяких випадках період підприємницької діяльності взагалі не береться при розрахунку пенсії.

Коментарі  

#1 Website Submission 24.01.2012, 12:45
На 04.08.2010р. я мала стаж роботи 28 років вихователем в дошкільному закладі. 15 вересня 2010р. написала заяву про звільненння з роботи з виходом на пільгову пенсію, маючи на той час вже 25 років стажу. Останні сім років працювала на неповну ставку в садочку та одночасно приватнним підприємцем на єдиній системі оподаткування ( і по цей час працюю підприємцем).З нарахуванням пільгової, пенсії, розміром 740грн., чи обов\"язково мені сплачувати в пенсійний фонд внески?
Цитата
#2 Igor 24.01.2012, 12:45
Цитую Website Submission:
На 04.08.2010р. я мала стаж роботи 28 років вихователем в дошкільному закладі. 15 вересня 2010р. написала заяву про звільненння з роботи з виходом на пільгову пенсію, маючи на той час вже 25 років стажу. Останні сім років працювала на неповну ставку в садочку та одночасно приватнним підприємцем на єдиній системі оподаткування ( і по цей час працюю підприємцем).З нарахуванням пільгової, пенсії, розміром 740грн., чи обов\"язково мені сплачувати в пенсійний фонд внески?

В тому разі, якщо Ви продовжуєте здійснювати підприємницьку діяльність, Ви в будь-якому разі зобов'язані (згідно чинного законодавства) сплачувати єдиний соціальний внесок. В розрізі розміру пенсії сплата зазначеного внеску надасть Вам право, набувши додатково два роки стажу після виходу на пенсію, зробити перерахунок пенсії. Проте суттєво на розмір пенсії це не вплине.
Цитата
#3 Анатолій 14.02.2014, 15:53
Пане Ігорю, добрий день. Якщо зможете, то дайте відповідь на таке питання: чи можу я, при оформленні пенсії, від ПФ, замість здійснення доплати до мінімального страхового внеску для зарахування місяця до обрахунку середньомісячного коефіцієнта зарплати, вимагати об’єднати в один місяць мої внески до пенсійного фонду за кілька подібних «неповних» місяців мого підприємництва? Дякую за відповідь.
Цитата
#4 Igor 13.04.2014, 10:56
Цитую Анатолій:
Пане Ігорю, добрий день. Якщо зможете, то дайте відповідь на таке питання: чи можу я, при оформленні пенсії, від ПФ, замість здійснення доплати до мінімального страхового внеску для зарахування місяця до обрахунку середньомісячного коефіцієнта зарплати, вимагати об’єднати в один місяць мої внески до пенсійного фонду за кілька подібних «неповних» місяців мого підприємництва? Дякую за відповідь.

Ні, на скільки мені відомо, таких, або подібних до них порядків не передбачено. При нарахуванні пенсії відображені в персоніфікації внески (за минулі місяці) не підлягають різним тлумаченям та змінам. Навіть саму доплату мажна здійснювати тільки за поточний місяць/на майбутнє.
Цитата
#5 Александр 10.10.2014, 15:44
Добрый день. Вот цитата из статьи: (И наконец следует отметить, что не все УПФ идут таким путем, в некоторых случаях период предпринимательской деятельности вообще не берется при расчете пенсии.) Скажите, а именно в каких случаях не берется в расчет пенсии предпринимательская деятельность? Спасибо.
Цитата
#6 Igor 19.10.2014, 17:17
Цитую Александр:
Добрый день. Вот цитата из статьи: (И наконец следует отметить, что не все УПФ идут таким путем, в некоторых случаях период предпринимательской деятельности вообще не берется при расчете пенсии.) Скажите, а именно в каких случаях не берется в расчет пенсии предпринимательская деятельность? Спасибо.

Мається на увазі, що не всі місцеві управління пенсійного фонду застосовують таку практику. Нам відомі випадки, коли останні не йдуть на свідоме порушення чинного законодавства (яке зокрема зобов'язує державні органи влади здійснювати свої повноваження в межах, встановлених Конституцією України та відповідно до законів України) та у випадках, коли чітко не прописано механізм зарахування стажу, як описано у статті, просто не зараховують такий стаж (не застосовують власні трактування законодавства), що в даній ситуації є оптимальним як для пенсійного фонду, так і для пенсіонера.
Цитата
#7 Олександр 21.10.2014, 16:53
Вийшов на пенсію 27.07.2014 року. З 1995 по 2004 рік, мав основне місце роботи (тр.книжка)та займався підприємництвом і сплачував страхові внески. Всі документи в порядку. Чому за період 1995 - 1999 роки, які взяті для обрахування коєфіцієнту, до доходу за основним місцем роботи ПФ не зараховує дохід з ПП діяльності. Дякую за відповідь.
Цитата
#8 Igor 30.11.2014, 16:37
Цитую Олександр:
Вийшов на пенсію 27.07.2014 року. З 1995 по 2004 рік, мав основне місце роботи (тр.книжка)та займався підприємництвом і сплачував страхові внески. Всі документи в порядку. Чому за період 1995 - 1999 роки, які взяті для обрахування коєфіцієнту, до доходу за основним місцем роботи ПФ не зараховує дохід з ПП діяльності. Дякую за відповідь.

У Вашому випадку дохід від підприємницької діяльності має зараховуватись для обчислення коефіцієнту зарплати. Заробітна плата на основному місці роботи за кожен місяць додається до суми заробітної плати (доходу), яка визначається на підставі фактично сплаченого податку та відсотку відрахувань до пенсійного фонду від суми сплаченого податку за цей місяць – таким чином визначається зарплата (дохід) для розрахунку коефіцієнту (стаття 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Такий порядок застосовується як до періоду з 01.07.2000 року, так і до періоду з 1992 року до впровадження системи персоніфікованого обліку. Рекомендую звернутись до пенсійного фонду письмово, додавши документи, які підтверджують сплату та розмір податків.
Цитата
#9 Елена 16.03.2015, 23:21
Добрый день. Подскажите пожалуйста может ли ПФ удерживать с пенсии переплаты которые произведены с 2009 года?
Цитата
#10 Олександр 17.03.2015, 19:45
Цитую Елена:
Добрый день. Подскажите пожалуйста может ли ПФ удерживать с пенсии переплаты которые произведены с 2009 года?

Може, якщо має на це законні підстави. Необхідно з’ясувати, чим пенсійний фонд керується, утримуючи частину пенсії. Наприклад порядок дій у випадку повороту виконання рішення суду розкрито нами у статті «Поворот виконання рішення суду в пенсійних справах».
Цитата
© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua