Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Підтвердження стажу роботи за відсутності записів в трудовій книжці

Основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004 року є трудова книжка. Існують випадки, коли при оформленні окремих записів в трудовій книжці, в тому числі через людський фактор, допускаються помилки, внаслідок чого управління пенсійного фонду за місцем проживання відмовляється зараховувати окремі періоди стажу. Розглянемо порядок дій для підтвердження стажу роботи в такій ситуації.

Стаття 19 Конституції України передбачає, що пенсійний фонд має діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, слідуючи букві закону, пенсійний фонд не має права зарахувати стаж за відсутності записів в трудовій книжці, або якщо такі записи невірно оформлені - в зв'язку з наявним порушенням правил ведення трудових книжок (слід розуміти, що маються на увазі правила, які діяли на момент заповнення трудової книжки).

Слід чітко виокремити підстави, на які спирається пенсійний фонд та визначити, чи потребують вони заперечення в контексті врегулювання спору. Правова позиція пенсійного фонду ґрунтується на тому, що було порушено порядок оформлення документів, які підтверджують стаж роботи, проте останній не заперечує самого факту перебування в трудових відносинах та наявності стажу роботи. Поділимо сукупність необхідних дій на два умовних напрямки - досудове вирішення спору (збір додаткових документів) та відстоювання своєї позиції в суді (зобов'язання зарахувати стаж в судовому порядку). Щоб уникнути затягування спору, їх можна сумістити: зробити необхідні запити та одночасно звернутись до суду, долучивши згодом отримані відповіді на запити до матеріалів справи, за необхідності клопотати про відстрочення судового розгляду до того часу, поки не надійдуть нові дані – таким чином розгляд справи з урахуванням додаткових матеріалів почнеться раніше на один-два місяці.

Розпочнемо зі збору додаткових документів. Це перший та найважливіший етап, на якому слід використати всі можливі засоби – нажаль саме недостатні зусилля можуть унеможливити позитивне вирішення спору.

Необхідні уточнюючі довідки підприємства (правонаступника, архівної установи) або копії наказів, довідки про заробітні плати тощо які підтверджують відповідний невірно оформлений або відсутній запис у трудовій книжці, в першу чергу на які посилається пенсійний фонд. Якщо можливість отримати конкретний документ відсутня, слід формулювати запит таким чином, аби видобути всі документи, які прямо або непрямо свідчать про факт перебування у трудових відносинах.

Якщо підприємство ліквідовано, слід шукати його правонаступника. За відсутності правонаступника – архівну установу, яка зберігає архіви підприємства. Відсутність підприємства за попередньою адресою не вказує на факт його ліквідації або відсутність правонаступника, для пошуку реального його місцезнаходження можна зробити запити, скористатись пошуковою системою в мережі Інтернет, перевірити відомості про підприємство за кодом в реєстрі установ та організацій тощо. Так само слід додатково перевірити інформацію про відсутність архівів, якщо є відомості про те, що вони були знищені.

Існують випадки, коли надати необхідні підтвердження записів у трудовій книжці можуть сторонні установи. Наприклад стаж роботи під час закордонного відрядження у Радянському Союзі крім наказів по підприємству також підтверджується відповідними наказами по міністерству та консульству/посольству за кордоном. Архіви міністерств можуть зберігатись у правонаступників або архіві економіки Росії, архіви консульств або посольств частково у правонаступників (посольствах Росії), частково в архіві МЗС Росії. Також зверну увагу не те, що в Росії, на території якої зареєстровано багато правонаступників закордонних підрядників часів Радянського Союзу, крім архівних установ державного рівня є адміністративні архівні установи, які можуть зберігати архіви цих підприємств.

Це приклад того, що часто позірне вичерпання всіх можливих звернень може бути оманливе.

Щодо другого напрямку (звернення до суду). В судовому порядку стаж підтверджується при наявності двох свідків, які можуть засвідчити перебування позивача в трудових відносинах та в свою чергу мають належним чином оформлені документи, які підтверджують їхнє перебування в трудових відносинах на тому ж підприємстві в той час.

Інакше слід просити зарахувати стаж роботи на підставі сукупності наявних фактичних даних, які підтверджують стаж роботи. Відповідно до п. 3 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 "за відсутності трудової книжки, а також: у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітною плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи". Таким чином перелік документів, які підтверджують трудовий стаж за відсутності відповідних записів у трудовій книжці не є вичерпним. Відповідно до статті 70 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування, таким чином до уваги мають братись всі фактичні дані, які прямо або непрямо підтверджують стаж роботи, рішення про задоволення позовних вимог у такому випадку лишається на розсуд суду.

Формулюючи позовні вимоги слід розуміти, що пенсійний фонд має компенсувати недоотримані кошти з моменту виникнення права на їх зарахування, тому слід вказати дату (період) від якого потрібно провести перерахунок на підставі зарахування додаткового стажу. В зв'язку з тим, що спір стосується оформлення даних про стаж, а не самого факту наявності стажу, моментом виникнення права на перерахунок у зв'язку з зарахуванням додаткового стажу є дата подачі заяви до пенсійного фонду з документами, які підтверджують спірні періоди стажу, або, якщо необхідні документи, на підставі яких виноситься рішення суду, були від початку – дата первинного нарахування пенсії.

В цілому викладене вище безпосередньо пов’язане з практикою вирішення подібних ситуацій та обумовлене недоліками діючого законодавства, яке в даному випадку прописане недостатньо чітко. Проводячи додатковий аналіз можливих дій зацікавленої в зарахуванні стажу особи, можна дійти наступних висновків: по перше працівник не несе будь-якої відповідальності за правильність заповнення трудових книжок, що в свою чергу говорить про те, що він не повинен вчиняти дії стосовно виправлення цих недоліків; по друге, важливим моментом у спорі з пенсійним фондом є те, що на пенсіонера законодавством не покладено обов’язку надавати «додатково підтверджуючі (уточнюючі) стаж» документи. Відмова ж пенсійного фонду зараховувати «спірні» періоди стажу, а точніше пов'язана з цим недоплата пенсіонеру пенсійних виплат, є по суті порушенням пенсійним фондом його права власності, що в свою чергу порушує загальнолюдські принципи, зокрема норми права, викладені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Коментарі  

#1 виктория 16.04.2015, 17:06
а якщо навпаки в трудовій всі записи е а на проізводстві таких приказів не создавалось .прикази создавались від фонаря .(одне з другим не співпадае )а пенсійний фонд без підтвердження трудової книжки пенсії не нараховуе .(маеться на увазі льготна пенсія )
Цитата
#2 Олександр 17.04.2015, 10:49
Цитую виктория:
а якщо навпаки в трудовій всі записи е а на проізводстві таких приказів не создавалось .прикази создавались від фонаря .(одне з другим не співпадае )а пенсійний фонд без підтвердження трудової книжки пенсії не нараховуе .(маеться на увазі льготна пенсія )

У Вашому випадку пільгова пенсія може бути призначена на підставі рішення суду. Щоб визначити, з якими позовними вимогами звертатися до суду та як аргументувати свою правову позицію, нам потрібно ознайомитися з наявними у Вас документами. Як приклад, можливим варіантом для врегулювання Вашого спору з пенсійним фондом може бути призначення пенсії на підставі встановленого судом юридичного факту або зобов’язання пенсійний фонд нарахувати пенсію на підставі показань свідків.
Цитата
#3 виктория 18.04.2015, 14:53
Як це зробити реально ми не знаем.Тому,що мій батько раніше жив в Кривому Розі,після переїзду у 1990р.Вінницьку обл.він мав на руках трудову книжку у якій по його розумінні у нього вистачало років для отримання льготної пенсії(12,5 міс)вредного стажу і він пішов працювати у колгосп.Коли звернувся у 55р. по пенсію у нас не знали навіть що таке КОВШОВИЙ .У місцевого юріста консультувались теж сказав через суд.Ми пішли в наш районний суд.Але ні один суддя такої справи не захотів взяти,бо сказали,що такі справи марні ,якщо не було в той час навіть атестації трудового місця і тепер батькові 60 років,зараз нам сказали що за віком може получити мінімальну .Як нам бути де Кривий Ріг а де наш Теплик де тепер шукати тих сідків .
Цитата
#4 Ирина Леонидовна 20.04.2015, 18:16
Подскажите,пожалуйста! У меня в трудовой нет записи о работе на част.предприятии с 1995-1997гг.Как гл.бух.я подписывала отчеты в Пенс.ф. и в этих отчетах есть начисл-я на зарпл.инвалидов 4% - я была этим инвалидом и предоставляла в обоснование этого все документы.Предпр-е закрылось, документы в архив не сданы. Написала в Пенс.ф., что подтверждением моего стажа и зарплаты есть эти отчеты.Но Пенс.фонд отказал.Что делать? Есть ли возможность восстановить стаж?
Цитата
#5 Олександр 23.04.2015, 17:06
Цитую виктория:
Як це зробити реально ми не знаем.Тому,що мій батько раніше жив в Кривому Розі,після переїзду у 1990р.Вінницьку обл.він мав на руках трудову книжку у якій по його розумінні у нього вистачало років для отримання льготної пенсії(12,5 міс)вредного стажу і він пішов працювати у колгосп.Коли звернувся у 55р. по пенсію у нас не знали навіть що таке КОВШОВИЙ .У місцевого юріста консультувались теж сказав через суд.Ми пішли в наш районний суд.Але ні один суддя такої справи не захотів взяти,бо сказали,що такі справи марні ,якщо не було в той час навіть атестації трудового місця і тепер батькові 60 років,зараз нам сказали що за віком може получити мінімальну .Як нам бути де Кривий Ріг а де наш Теплик де тепер шукати тих сідків .

Як мною було зазначено вище, дати змістовну консультацію без вивчення наявних у Вас документів, неможливо.
Цитата
#6 Олександр 23.04.2015, 17:46
Цитую Ирина Леонидовна:
Подскажите,пожалуйста! У меня в трудовой нет записи о работе на част.предприятии с 1995-1997гг.Как гл.бух.я подписывала отчеты в Пенс.ф. и в этих отчетах есть начисл-я на зарпл.инвалидов 4% - я была этим инвалидом и предоставляла в обоснование этого все документы.Предпр-е закрылось, документы в архив не сданы. Написала в Пенс.ф., что подтверждением моего стажа и зарплаты есть эти отчеты.Но Пенс.фонд отказал.Что делать? Есть ли возможность восстановить стаж?

Уточніть будь-ласка, яким чином пенсійний фонд аргументує свою відмову (на що посилається), адже надані Вами документи мають відповідати умовам підтвердження наявного трудового стажу, які передбачені постановою КМУ №637 від 12 серпня 1993 року з відповідними змінами та доповненнями.
Цитата
#7 Website Submission 19.05.2015, 14:27
Чи враховуються трудовий стаж та зарплати набуті в радянські часи на території Угорщини при призначенні пенсії на території України її ж громадянам?
Цитата
#8 Олександр 19.05.2015, 14:27
Цитую Website Submission:
Чи враховуються трудовий стаж та зарплати набуті в радянські часи на території Угорщини при призначенні пенсії на території України її ж громадянам?

Пенсійне забезпечення громадян України, котрі працювали в радянські часи на території Угорщини, нормативно врегульовано Угодою між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 20.12.1962 (набула чинності 12.04.1963). В п. 1 ст. 4 Угоди зазначено, що всі види соціального забезпечення, передбачені цією Угодою, надаються відповідно до законодавства та органом тієї Договірної Сторони, на території якої постійно проживає громадянин. Таким чином в цій угоді закладено територіальний принцип пенсійного забезпечення щодо Договірних Сторін. Статтею 5 Угоди встановлено, що при призначенні пенсії та при визначенні її розміру зараховується повністю весь трудовий (страховий) стаж та інша діяльність, яка до нього прирівнюється, набуті на території Договірних Сторін. Крім того цією ж статтею встановлено, що у випадку коли за законодавством однієї Договірної сторони особою було набуто стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення то і на території іншої Договірної Сторони такий стаж вважатиметься пільговим.
Беручи до уваги викладене вище слід зазначити, що страховий (трудовий) стаж, набутий на території Угорщини, зберігається при призначенні пенсії в Україні, проте його потрібно офіційно підтвердити компетентним органом Угорщини.
Цитата
#9 Наталья 24.09.2015, 12:51
Учитывается ли трудовой стаж из вкладыша, если на титульном листе нет печати предприятия которое его открывало, причем, дата приема в книжке, а увольнения во вкладыше и весь основной стаж тоже.Предприятия уже нет. Все остальные записи и печати стоят правильно.
Цитата
#10 Андрей 02.11.2015, 09:57
Что делать , если я работал с 2011 по 2014 на предприятии , запись в трудовой есть,но пенсионных отчислений работодатель почему то не проводил, сейчас предприятие ликвидированно
Мне нужно устроиться на хорошую работу, где могут проверить запись в трудовой по базе данных, а там ничего !
Меня обвинят в подделке трудовой ?
Что делать , как быть ?
Цитата
#11 Igor 08.12.2015, 00:52
Цитую Наталья:
Учитывается ли трудовой стаж из вкладыша, если на титульном листе нет печати предприятия которое его открывало, причем, дата приема в книжке, а увольнения во вкладыше и весь основной стаж тоже.Предприятия уже нет. Все остальные записи и печати стоят правильно.

У Вашому випадку пенсійний фонд дійсно має формальні підстави не врахувати періоди роботи з вкладишу (якщо записи в ньому стосуються трудової діяльності до 01.01.2004 року). Підтвердити стаж можна керуючись інструкцією з ведення трудових книжок – штамп з необхідним записом може поставити архівна установа, яка зберігає первинні документи підприємства. В іншому випадку слід діяти відповідно до порядку підтвердження стажу та надати до пенсійного фонду наявні документи: довідки, виписки з наказів, рахунки, членськи квітки профспілок тощо. Також передбачена можливість підтвердження стажу на підставі показань свідків, які працювали разом з Вами – показання даються також в пенсійному фонді, за попереднім узгодженням. У разі відмови зарахувати стаж – встановлювати факт роботи в судовому порядку.
Цитата
#12 Александр 18.02.2016, 19:56
у меня трудовой стаж по списку 2 с 1976 по 1990 год. все записи есть в трудовой ПФУ требует подтверждающие справки с мест работы о том что я работал полный рабочий день.
Цитата
#13 Олександр 30.03.2016, 14:02
Цитую Александр:
у меня трудовой стаж по списку 2 с 1976 по 1990 год. все записи есть в трудовой ПФУ требует подтверждающие справки с мест работы о том что я работал полный рабочий день.

Оптимальним шляхом вирішення Вашої ситуації буде отримати таку довідку. Якщо підприємство ліквідоване її можна взяти в архівній установі. Крім довідки можуть підійти будь-які інші документи (первинні документи підприємства), що підтверджують шкідливий стаж. Це можуть бути накази, особові картки тощо (порядок підтвердження стажу передбачає ширший перелік необхідних документів).
Часто у подібних до Вашого випадках пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії з формальних підстав. Тоді призначити пенсію можливо лише за рішенням суду. Для цього Вам потрібні будуть перелічені вище документи (при наявності). Також потрібно звернути увагу на те, як сформульовано записи у Вашій трудовій книжці - іноді пишуть: “працював повний робочий день” - основним документом, що підтверджує стаж є трудова книжка (ст. 62 ЗУ “Про пенсійне забезпечення”).
Виходячи з наявної практики вирішення подібних до Вашої справ призначити пенсію Вам можливо:
1. Через встановлення юридичного факту (в судовому порядку), який буде мати преюдиційне значення (цей спосіб має певні ризики);
2. Через зобов’язальний позов в порядку адміністративного судочинства.
Я схиляюся до другого варіанта, проте остаточне рішення можливо прийняти тільки після додаткового вивчення Ваших документів.
Цитата
#14 Анна 01.04.2016, 17:26
Мой муж потерял трудовую и собирает справки с мест работы для выхода на пенсию. Офиц. стажа насобирали 13 лет, осталось еще одно место, но сбор остановился. Речь идет о садовод. товариществе. На собрании правления было принято решение взять на работу 4 человека. Время работы 1988-1992 годы. Это СТ было при областной больнице, но в больнице сказали, что у них никогда не было таких документов. К сожалению, не могу сюда вставить печать, там по ободку идет надпись больницы, а в середине название СТ. Сейчас печать другая. Как я поняла, это СТ было как общественная нагрузка для врачей, кто был там Председателем правления, казначеем. У мужа сохранилась проф. карточка с указанием места, времени работы и в графе об уплате проф. взносов- что взносы уплачены с такого-то и по такое-то время. Насчет свидетелей- многие помнят мужа, живы даже бывшие Председатели правления, но отметки в трудовой наверное были только у остальных 3 человек, уже все пенсионеры и живы ли они? Нынешний Пред. прав-ия отказывается выдавать справку о стаже, т.к. все документы хранятся в мешках, он немного перерыл и ничего не нашел. А сохранилось ли вообще что-либо. Как быть? Если муж не наберет 15 лет, он останется без пенсии. Анна
Цитата
#15 Елена 19.07.2016, 16:44
Куда обращаться за подтверждением стажа - была командировка в 1983 году в Монголию. Отправляли через Москву "Главзарубежстрой" , в какой архив Москвы обращаться?
Цитата
#16 Igor 19.07.2016, 17:45
Цитую Елена:
Куда обращаться за подтверждением стажа - была командировка в 1983 году в Монголию. Отправляли через Москву "Главзарубежстрой" , в какой архив Москвы обращаться?

Спробуйте шукати архіви за трьома напрямками:
1. Російський державний архів економіки або Архів міста Москви (між ними триває передача архівів підприємств часів СРСР);
2. Податкова - за наявною у мене неперевіреною інформацією правонаступник "Главзарубежстрой" перебуває в процесі ліквідації;
3. Шукати правонаступника профільного відомства - в "Правилах об условиях труда советских работников за границей" зазначено, що: "Должностные назначения и перемещения специалистов (в том
числе принятых на месте из числа членов семей советских работников
за границей) оформляются в СССР приказом по министерству
(ведомству), направившему специалистов, а за границей - приказом
по аппарату Советника по экономическим вопросам (в тех странах,
где нет Советника по экономическим вопросам, - приказом по
Посольству СССР)".
Цитата
#17 Светлана 13.10.2016, 23:39
Вышла на пенсию по инвалидности в 2015 году. В трудовой книжке запись о прохождении службы в советской армии в районе приравненном к крайнему северу 1 год службы за полтора. ПФ учитывает службу в советской армии в кратности год за год. Мною предоставлена архивная справка Министерства обороны РФ, которая подтверждает, что служба в советской армии проходила в районе приравненном к крайнему северу с приминением кратности при выходе на пенсию 1 год за полтора. Даёт ли мне основание на требование к ПФ относительно пересмотра стажа службы в армии ( не год за год, а год за полтора)?
Цитата
#18 Igor 17.10.2016, 11:23
Цитую Светлана:
Вышла на пенсию по инвалидности в 2015 году. В трудовой книжке запись о прохождении службы в советской армии в районе приравненном к крайнему северу 1 год службы за полтора. ПФ учитывает службу в советской армии в кратности год за год. Мною предоставлена архивная справка Министерства обороны РФ, которая подтверждает, что служба в советской армии проходила в районе приравненном к крайнему северу с приминением кратности при выходе на пенсию 1 год за полтора. Даёт ли мне основание на требование к ПФ относительно пересмотра стажа службы в армии ( не год за год, а год за полтора)?

Слід розуміти, що кратність для служби на Крайній Півночі застосовується не в усіх випадках - для того, щоб визначити наявність або відсутність пільги необхідно додатково (крім, власне, факту проходження служби в районах Крайньої Півночі, який підтверджено довідкою) врахувати ряд обставин, зокрема таких як характер проходження служби; період - в яких роках було набуто стаж; чи було підписано договір про роботу в районах Крайньої Півночі після звільнення в запас, тощо. Однак ще одним ключовим фактором є позиція пенсійного фонду, адже навіть при дотриманні всіх умов для застосування кратності стажу, в разі відмови останнього зробити це - оскарження такого порушення в перспективі (враховуючи незначну різницю розміру пенсії) може просто не окупити судовий збір, інша справа, якщо, наприклад, врахування пільгового стажу впливає на дострокове призначення пенсії на загальних засадах (за віком в повному розмірі - та якщо на даний час вона призначена в меншому розмірі). Враховуючи це, пропоную звернутися до пенсійного фонду з заявою, написаною в довільній формі - з вимогою застосувати кратність або проханням надати роз'яснення з даного питання, головне те, що заява має бути письмовою - для того, щоб отримати аргументовану відповідь по суті.
Цитата
#19 Василий 19.10.2016, 12:49
Пенсионный фонд не учитывает стаж работы в связи с неверно оформленной записью в трудовой книжке ( период работы 1989-1993г. в воинской части, что базировалась на дальнем востоке) и исключает из стажа рождение ребёнка - 1989 год, мотивируя это тем, что есть запись в трудовой книжке о периоде работы. На сегодня данная в.ч. расформирована, все запросы относительно подтверждения трудового стажа в архивы России остались без ответа). Вопрос:есть ли возможность засчитать в общий трудовой стаж декретный отпуск, а период работы, что указан в трудовой книжке не брать в расчёт?
Цитата
#20 Светлана 19.10.2016, 13:13
відповідь ПФ: Пунктом 5 Прикінцевіх положень Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування", що набрав чинності з 01.01.2004, передбачено тимчасово, до ухвалення відповідного закону, період роботи до 01.01.1991 в районах Крайньої Півночі та місцевостях, приравнених до цих районів колишнього СРСР зараховувати до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що було чинним до 01.01.1991р. Порядок надання пільг особам, яки працювали в районах Крайньої Півночі і місцевостях, приравнених до цих районів, було встановлено указами Президыъ ВР СРСР выд 01.08.1945 "про пыльги для осыб, якы працюють в районах Крайньої Півночі", від 10.02.1960 "Про впорядкування пільг для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях приравнених" та від 26.09.1967 "Про розширення пільг для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі" , а також Інструкцією про порядок надання пільг, затвердженою постановою Держкомпраці і Президії ВЦРПС від 16.12.1967 № 530/П-28. Пільгове обчислення стажу відповідно до названих указів поширювалося лише на працівників, які уклали письмові трудові договори про роботу на Крайній Півночі і в приравнених місцевостях на визначений термін. ОТЖЕ, пільгове обчислення проходження війскової служби законодавством не передбачене.

ВОПРОС: служба в советской армии в районе приравненном к крайнему северу на добровольной основе без заключения контракта (период 1987-1989) и увольнение в запас в связи с рождением ребёнка будет засчитана в трудовой стаж только год за год?
Цитата
#21 Igor 24.10.2016, 17:58
Так, судячи з наведених Вами відомостей, період служби зараховується без кратності - в даному випадку позиція пенсійного фонду законна, в першу чергу тому, що після проходження служби не було укладено контракт на роботу в районах Крайньої Півночі.
Цитата
#22 Igor 24.10.2016, 19:19
Цитую Василий:
Пенсионный фонд не учитывает стаж работы в связи с неверно оформленной записью в трудовой книжке ( период работы 1989-1993г. в воинской части, что базировалась на дальнем востоке) и исключает из стажа рождение ребёнка - 1989 год, мотивируя это тем, что есть запись в трудовой книжке о периоде работы. На сегодня данная в.ч. расформирована, все запросы относительно подтверждения трудового стажа в архивы России остались без ответа). Вопрос:есть ли возможность засчитать в общий трудовой стаж декретный отпуск, а период работы, что указан в трудовой книжке не брать в расчёт?

В першу чергу слід розуміти, що підтверджувати перебування у відпустці по догляду за дитиною немає необхідності, адже до 2004 року всі періоди після народження дитини, в яких мати не працювала, зараховуються до її стажу. По суті пенсійний фонд неправомірно перекладає на Вас обов'язок доказування, маючи при цьому очевидно абсурдну позицію - одночасно визнаючи і не визнаючи факт роботи. Але, на жаль, випадки, подібні до цього, не поодинокі. В тому разі, якщо у Вас наявний письмовий лист-відповідь пенсійного фонду, в якому викладено описану вище позицію, підтвердити факт наявності стажу скоріш за все можливо лише в судовому порядку: також можна оскаржити лист у вищестоящих органах пенсійного фонду, однак з мого досвіду в подібних ситуаціях такі скарги практично ніколи не призводять до позитивного вирішення спору.
Також хочу зазначити, що, можливо, на даний час не до кінця вичерпано можливість підтвердити стаж роботи відповідно до записів в трудовій книжці відповідно до порядку постанови №637, адже випадки, в яких первинні документи військової частини знищено, доволі рідкі. Крім того перелік необхідних для цього документів не є вичерпним. Враховуючи те, що збільшення пенсії внаслідок зарахування стажу може просто не окупити витрати на судові збори, шлях видобування нових документів (які прямо або непрямо підтверджують стаж відповідно до записів в трудовій книжці) на розгляд комісії пенсійного фонду, може бути більш перспективним.
Цитата
#23 Василий 31.10.2016, 09:42
Відповідь ПФ: Відповідно до статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних закладах та час догляду непрацюючої матері за мололітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку. Згідно свідоцтва про народження дитини, яке міститься в Вашій пенсійній справі, Ваш син народився 17.05.1989. В запісі про період Вашої роботи з 01.08.1989 по 18.05.1993 містяться виправлення, при призначенні пенсії цей період не був зарахований до загального страхового стажу. Про це, а також про те, що він буде зарахований при наданні уточнюючої довідки, Ви були повідомлені. Оскільки в період, який Ви наполянаєте на зарахуванні до страхового стажу на підставі свідоцтва про народження дитини, Ви перебували в трудових відносинах, управління немає законних підстав зарахувати період догляду за дитиною до 3-річного віку.

у мене питання наступного характеру: за Законом чи повинен був пенсійний фонд зарахувати до загального страхового стажу - стаж декретної відпустки? я їх письмово повідомляла про те, що я не маю можливості надати довідку з місця роботи у військовій частині за період з 1989 по 1993 рік. (Запит був направлений в архів РФ в 2015 році і по теперішній час немає відповіді. 637 постанову я вивчала, но на жаль вона для мене нездійснена); Фактичний стаж робіт в в.ч. становить 3.9 , а декретна відпустка 3. Мене, як пенсіонера влаштовує зарахування до загального страхового стажу - стах по догляду за дитиною.

Також питання по складанню повторного письмового запита в адресу ПФ : Ви надаєте таки послуги? скільки буде коштувати дана послуга?
Цитата
#24 Igor 02.11.2016, 19:38
Цитую Василий:
у мене питання наступного характеру: за Законом чи повинен був пенсійний фонд зарахувати до загального страхового стажу - стаж декретної відпустки? я їх письмово повідомляла про те, що я не маю можливості надати довідку з місця роботи у військовій частині за період з 1989 по 1993 рік. (Запит був направлений в архів РФ в 2015 році і по теперішній час немає відповіді. 637 постанову я вивчала, но на жаль вона для мене нездійснена); Фактичний стаж робіт в в.ч. становить 3.9 , а декретна відпустка 3. Мене, як пенсіонера влаштовує зарахування до загального страхового стажу - стах по догляду за дитиною.

Також питання по складанню повторного письмового запита в адресу ПФ : Ви надаєте таки послуги? скільки буде коштувати дана послуга?

Чинним на той час законодавством передбачено, що період виховання матір'ю дитини до 3-х років зараховується до її трудового стажу. Таким чином вказаний період зараховується до стажу безумовно: якщо мати працює - до її стажу зараховуються всі періоди трудової діяльності; якщо не працює або перебуває в декретній відпустці - стаж зараховується на пільгових засадах (по догляду за дитиною). Пенсійний фонд у Вашому випадку відмовляє з суто формальних підстав, з одного боку виходячи з порушення порядку ведення трудових книжок, з іншої - застосовуючи буквальне тлумачення закону. З наведених мною шляхів врегулювання спору:
- звернення з адміністративним позовом про встановлення юридичного факту (наявності стажу) та зобов'язання вчинити дії (зарахувати стаж в судовому порядку) по суті не є оптимальним з огляду на різницю між судовими витратами порівняно з розміром, на який буде збільшено пенсію;
- повторне звернення до пенсійного фонду безперспективне;
- виготовлення уточнюючої довідки - з наданої Вами інформації не до кінця зрозуміло, чи було вичерпано всі спроби пошуку первнних документів: чи дійсно первинні документи зберігаються в архіві (установі), до якого Ви звертались, чи зв'язувались Ви з архівом з приводу того, чому не було надано відповідь, тощо.
Щодо послуги складання зави до пф - враховуючи наведене вище, ми можемо надати послуги щодо пошуку первинних документів, для визначення вартості послуг пропоную надіслати скан наявних у Вас документів - копії сторінки трудової книжки з виправленнями, переписку з пенсійним фондом та звернення до архіву на контактний e-mail .
Цитата
#25 Анна 06.12.2016, 16:12
Здравствуйте. Как быть, если при утере трудовой книжки обратились в кооператив, где работал муж, чтобы подтвердить стаж работы, собираем документы для пенсии. Но нашлось во внутреннем архиве немного- справка, характеристика, заявление о приеме на работу и протокол собрания правления по поводу увольнения, остальное испарилось.Ведь есть документы, которые должны храниться 70 лет. Никакие документы в архивы города не сдавались.
Цитата
#26 Ирина 16.12.2016, 16:37
Добрый день.
Могу ли я получить справку 5-ОК в Пенсионном фонде в городе Киев, если у меня прописка Винницкая?
Цитата
#27 Анатолій 02.01.2017, 15:27
працював слесаремелектросващиком з1996по2000р(до цьго тежпрацював слесаромелектросварщиком на заводі)Пенсійний требуе довідку що я дійсно працював слесаремелектросварщиком з 1996-2000р хоть запис е в трудовій книжці Причина-на печанці немає індкоду підприемства (тоді печатки були без індкодів)Гл бух при якому я працював підтвержджує а директор того періоду десь загубився дайте рекомендацію на почту
Цитата
#28 Дмитрий 28.04.2017, 16:56
опубликован: 28.04.2017 14:56
Я работал помощником мастера гальванического цеха. Как мне обосновать применение норм по вредности, положенных мастеру цеха (Список 2), для должности его помощника? Есть ли в украинском правовом поле аналог разъяснению Минтруда России от 22.05.96 № 5 (если Списками № 1 и 2 предусмотрены производственные мастера (мастера цеха, мастера участков, мастера производственных участков, мастера), то правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости пользуются и их помощники)?
Цитата
#29 сергій 08.05.2017, 22:33
В трудовій книжці в кінці прізвища стоїть мякий знак (трудова виписана на російській мові), а в паспорті немає, не дійсна трудова книжка, організацій в яких працював вже не існує. що робити? як виправити цю ситуацію?
Цитата
#30 людмила 22.07.2017, 09:24
При начислении пенсии 20 месяцев (2001-2002 г.г.) не вошли в стаж. В реестре персонофикации запись о страховых взносах есть. а в трудовой книжке эта трудовая деятельность не зафиксирована. Что предпринять. чтобы этот период вошел в стаж?
Цитата
#31 Igor 01.08.2017, 22:04
Цитую людмила:
При начислении пенсии 20 месяцев (2001-2002 г.г.) не вошли в стаж. В реестре персонофикации запись о страховых взносах есть. а в трудовой книжке эта трудовая деятельность не зафиксирована. Что предпринять. чтобы этот период вошел в стаж?

Незважаючи на те, що з 01.07.2000 року було остаточно впроваджено персоніфікований облік, до 01.01.2004 року основним документом, який підтверджує трудовий стаж є трудова книжка. На практиці є випадки, в яких окремі працівники пенсійних фондів ситуативно відмовляються зараховувати стаж відповідно до записів в трудовій за відсутності відомостей про сплату внесків в системі персоніфікованого обліку і навпаки. Однак відповідно до страхового закону зарахування стажу саме за даними персоніфікації впроваджено з 2004 року, тому у Вашому випадку слід діяти відповідно до порядку підтвердження стажу за відсутності записів в трудовій книжці, зокрема описаному в даній статті.
Цитата
#32 Igor 14.08.2017, 19:15
Цитую Дмитрий:
опубликован: 28.04.2017 14:56
Я работал помощником мастера гальванического цеха. Как мне обосновать применение норм по вредности, положенных мастеру цеха (Список 2), для должности его помощника? Есть ли в украинском правовом поле аналог разъяснению Минтруда России от 22.05.96 № 5 (если Списками № 1 и 2 предусмотрены производственные мастера (мастера цеха, мастера участков, мастера производственных участков, мастера), то правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости пользуются и их помощники)?

Так, зокрема роз’яснення 01-3/406-02-2
Цитата
#33 Надія 20.10.2017, 12:31
Мій батько працював в Находці біля 9 років,і там пропала чи згоріла трудова книжка! Все що до того він відновив, але не хватає стажу(є тільки 13)! Є свідки з якими він працював чи подавати запит в Сибір( навіть не знаю яким чином подається). Що би ви порадили і якщо суд - скільки він може тривати, бо до нового року, ще дають з 15 річним стажем!
Цитата
#34 Надія 20.10.2017, 12:44
І питання про мою пенсію! В трудову не вписано 3 роки догляду за дитиною після навчання, це враховується автоматично? Записи після декрету є!
Цитата
#35 Оксана 07.02.2018, 22:43
з 2006-2009 роки була у декретній відпустці,отримала всі виплати на дитину,а тепер як виявилося в базі немає даних про мою відпустку, 3 роки пенсійного стажу пропало,ніде не числиться,що мені робити,щоб відновити ці дані,бо 3 роки стажу,це не мало??
Цитата
#36 Igor 08.02.2018, 10:22
Цитую Оксана:
з 2006-2009 роки була у декретній відпустці,отримала всі виплати на дитину,а тепер як виявилося в базі немає даних про мою відпустку, 3 роки пенсійного стажу пропало,ніде не числиться,що мені робити,щоб відновити ці дані,бо 3 роки стажу,це не мало??

Уточніть будь ласка, чи Ви звертались до органу соціального захисту письмово?
Цитата
#37 Володя 12.02.2018, 19:12
С1989 по 1991год работа в геологии (бурильщик на самоходной буровой установке)было совмещение (не совместительство) водитель самоходной буровой установки с доплатой 20% тарифной ставки. Предприятие в уточняющей справке отказывает засчитывать время работы с совмещением в льготный стаж по списку 2.Как быть?
Цитата
#38 Володя 12.02.2018, 19:22
Почему не ПФ не предприятие не применяют постановление от27 декабря 1983 года №308/25-67 где конкретно разьясняется эта тема.
Цитата
#39 Igor 13.02.2018, 15:27
Цитую Володя:
С1989 по 1991год работа в геологии (бурильщик на самоходной буровой установке)было совмещение (не совместительство) водитель самоходной буровой установки с доплатой 20% тарифной ставки. Предприятие в уточняющей справке отказывает засчитывать время работы с совмещением в льготный стаж по списку 2.Как быть?

Цитую Володя:
Почему не ПФ не предприятие не применяют постановление от27 декабря 1983 года №308/25-67 где конкретно разьясняется эта тема.

Зазвичай подібні спори вирішуються в судовому порядку, однозначно можна визначити, ознайомившись з наявними у Вас документами.
Цитата
#40 Анна 05.03.2018, 12:23
Підскажіть будь ласка не хочуть зараховувати стаж праці бо все написано одним кольором ручки, а підпис іншим кольором. Хочуть підтвердження. Та підприємство закрилось ще у 1998 и зараз не можемо знайти в архіві документів. Чи можна щось зробити щоб стаж врахували пенсійним фондом?
Цитата
#41 Igor 06.03.2018, 13:09
Цитую Анна:
Підскажіть будь ласка не хочуть зараховувати стаж праці бо все написано одним кольором ручки, а підпис іншим кольором. Хочуть підтвердження. Та підприємство закрилось ще у 1998 и зараз не можемо знайти в архіві документів. Чи можна щось зробити щоб стаж врахували пенсійним фондом?

На даний час актуальна судова практика в справах, аналогічних до Вашої, склалася на користь пенсіонерів. Зокрема судді ВСУ виходять з того, що порушення правил оформлення документів (в частині заповнення різними кольорами) може мати негативні наслідки для особи, яка допустила такі порушення, але не для пенсіонера та не може впливати на його, пенсіонера, особисті права. Зокрема обмежувати право виходу на пенсію або впливати на її розмір. Інша справа, на скільки суттєвим є вплив незарахованого стажу на розмір пенсії порівняно з вартістю супроводження справи в суді та сумою судових зборів.
В позасудовому порядку стаж можна зарахувати в пф за показаннями свідків, які відповідно працювали на тому ж підприємсті одночасно з Вами та мають належним чином оформлені підтверджуючі документи. Крім того з нашої практики в більшості випадків, коли на перший погляд первинні документи підприємства втрачено, при більш детальному пошуку можливо знайти правонаступника або архівну установу, яка їх зберігає та може надати необхідну довідку.
Разом з тим в будь-якому випадку раджу звернутись до пенсійного фонду письмово з вимогою зарахувати стаж: для того, щоб мати аргументовану відмову по суті - не зайвим буде мати документ з офіційною позицією пф щодо Вашого питання.
Цитата
#42 Володя 08.03.2018, 16:03
Добрый день.После предоставления всех подтверждающих и уточняющих справок,а это заняло почти 7 месяцев ПФ все же решил положительно с выплатой мне пенсии. И ее будут считать с даты подачи заявления те с сентября 2017 года. Какой порядок исчисления пенсии,какие года они берут для этого?Можно ли взять только любые 60 месяцев подряд до 2000 года,а зарплаты с 2000 по 2017 не считать совсем.Спасибо за ответ.
Цитата
#43 Igor 12.03.2018, 16:23
Цитую Володя:
Добрый день.После предоставления всех подтверждающих и уточняющих справок,а это заняло почти 7 месяцев ПФ все же решил положительно с выплатой мне пенсии. И ее будут считать с даты подачи заявления те с сентября 2017 года. Какой порядок исчисления пенсии,какие года они берут для этого?Можно ли взять только любые 60 месяцев подряд до 2000 года,а зарплаты с 2000 по 2017 не считать совсем.Спасибо за ответ.

Призначення має бути проведено із застосуванням показників, чинних на момент набуття права на пенсію: базовий показник за 2014-2016 рр. 3764,4 грн., величина оцінки стажу 1,35%. Період зарплат за даними системи персоніфікованого обліку з 01.07.2000 року не враховувати зовсім не можна - ст. 40 страхового закону, на відміну від п'ятирічки до 2000 року, яку можна не застосовувати або застосовувати будь-який період. Для точно визначення періоду з найкращим коефіцієнтом зарплати до 2000 року та перевірки розрахунку в цілому можна скористатись послугою віддаленого розрахунку.
Цитата
#44 Володя 14.03.2018, 16:09
Igor большое Вам спасибо за Ваш труд. Ваши консультации очень нам помогают.
Цитата
#45 Володя 14.03.2018, 16:23
Добрый день. Жена подала пакет документов в ПФ в 2015 году . Ей ответили что по ее документах назначение пенсии будет с 2017 года. И пенсию выплачивать стали с мая 2017 года. Она 5.09.1960 года рожд. Имеет 5 лет и 2 месяца льготного стажа спис.№2(геология) льготный стаж заработаный до 1992 года. Страхового стажа больше 29 лет. Правильно ли в ПФ посчитали время выхода на пенсию? Спасибо за ответ.
Цитата
#46 Igor 19.03.2018, 12:50
Цитую Володя:
Добрый день. Жена подала пакет документов в ПФ в 2015 году . Ей ответили что по ее документах назначение пенсии будет с 2017 года. И пенсию выплачивать стали с мая 2017 года. Она 5.09.1960 года рожд. Имеет 5 лет и 2 месяца льготного стажа спис.№2(геология) льготный стаж заработаный до 1992 года. Страхового стажа больше 29 лет. Правильно ли в ПФ посчитали время выхода на пенсию? Спасибо за ответ.

Судячи з наведених Вами даних пенсію мали почати виплачувати із набуттям віку 57 років - з вересня 2017 року (пенсійний вік за ст. 26 - 59 років та зменшення на 1 рік за кожні 2 повні роки роки роботи за списком №2). Можливо існують додаткові відомості, в зв'язку з чим пенсію призначили раніше. Також хочу зауважити, що в даній ситуації щодо можливого виявлення порушень з боку пф при призначенні пенсії, появи нововиявлених обставин, тощо на даний час сплили терміни для оскарження за минулі періоди.
Цитата
#47 Анна 11.09.2018, 09:49
Доброго дня. Скажіть будь ласка, як отримати підвердження про місце роботи з Росії?
Цитата
#48 Igor 11.09.2018, 17:52
Цитую Анна:
Доброго дня. Скажіть будь ласка, як отримати підвердження про місце роботи з Росії?

В більшості випадків можна зробити запит на електронну пошту підприємства (правонаступника/архівної установи) з проханням надіслати відповідну довідку.
Цитата
#49 светлана 09.11.2018, 12:32
Доброго дня! Пенсійний фонд не зараховує до трудового стажу періоди робти на двох підприємствах. Записи в трудовій книжції є, але вони завірені печатками , на яких відсутній кож ЄДРПОУ.Підприємства знайти не вийшло. Що робити далі? Період 1.04.1997 - 18.08.1999 року.
Цитата
#50 федир 02.01.2019, 22:40
доброго дня я працював в абхазії п гантиади 1984 1986 після пту зараз окупована територія книжку загубив як підтвердити цей стаж світки є5 людей разом нас туди направили після пту на роботу фірми тої нема розбомбили 1992році
Цитата
#51 Анна 28.05.2020, 07:07
Доброго дня підскажіть що робити якщо з останнього місця роботи немає записів в трудовій. Працював в польщі по договору і фоп в україні сплачував податок алк трудову не заповняв. Тепер коли хочу влаштуватися на роботу вимагають запис а фоп продано і можливості звязатися з новим власником немає всі дані не дійсні
Цитата
#52 Ігор 28.05.2020, 12:18
Цитую Анна:
Доброго дня підскажіть що робити якщо з останнього місця роботи немає записів в трудовій. Працював в польщі по договору і фоп в україні сплачував податок алк трудову не заповняв. Тепер коли хочу влаштуватися на роботу вимагають запис а фоп продано і можливості звязатися з новим власником немає всі дані не дійсні

В першу чергу, якщо фоп сплачував внески, вони мають відображатись в персоніфікованому обліку. Зайдіть на Портал ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/ вхід - вхід за gov id - нбу - обрати банк та слідувати інструкціям. Після входу в розділі моя зарплата можна ознайомитись з внесками по роках із зазначенням страхувальників. Не до кінця зрозуміло, для чого роботодавцю потрібні записи з попереднього місця роботи, пропоную надати довідку ОК-5, яку можна замовити на порталі в розділі комунікації з пфу або звернувшись з паспортом та кодом до будь-якого відділення пенсійного фонду
Цитата
#53 ЮРІЙ 05.06.2020, 11:40
Доброго дня! Пенсійний фонд не зараховує до трудового стажу періоди роботи на двох підприємствах. Записи в трудовій книжції є, але вони завірені печатками , на яких відсутній код ЄДРПОУ.Підприємства знайти не вийшло. Що робити далі? Період 1994-1997 рік.
Цитата
#54 Ігор 23.06.2020, 08:51
Добрий день. В базі персонафікованого обліку містяться дані про мій заробіток і стаж, починаючи з 1998 року. При цьому працював і на основній роботі і за сумісництвом. Всі ці дані є в базі, відображаються в особистому кабінеті і можуть бути отримані в справці ОК-5. Підприємства де я працював за сумісництвом 1998 -2003 роках на даний момент не існує. Знайти архівну інформацію покищо не вдалося. Чи можна використати дані про заробітну плату з персонофікованої бази за період 1998-2000 рік для розрахунку пенсії. Працівники місцевого відділу ПФУ просто вказують на статтю 40 пенсійного закону, мовляв до 2000 року треба все підтверджувати справками із архіву. При цьому на самому сайті ПФУ їхнє керівництво розказує, що дані в системі є з 1998 року і , до речі, в електронних трудових книжках вони також є з 1998 року. Підкажіть, будь ласка, як бути?
Цитата
#55 Ігор 28.07.2020, 19:57
Цитую Ігор:
Добрий день. В базі персонафікованого обліку містяться дані про мій заробіток і стаж, починаючи з 1998 року. При цьому працював і на основній роботі і за сумісництвом. Всі ці дані є в базі, відображаються в особистому кабінеті і можуть бути отримані в справці ОК-5. Підприємства де я працював за сумісництвом 1998 -2003 роках на даний момент не існує. Знайти архівну інформацію покищо не вдалося. Чи можна використати дані про заробітну плату з персонофікованої бази за період 1998-2000 рік для розрахунку пенсії. Працівники місцевого відділу ПФУ просто вказують на статтю 40 пенсійного закону, мовляв до 2000 року треба все підтверджувати справками із архіву. При цьому на самому сайті ПФУ їхнє керівництво розказує, що дані в системі є з 1998 року і , до речі, в електронних трудових книжках вони також є з 1998 року. Підкажіть, будь ласка, як бути?

В даному випадку пенсійний фонд дійсно керується чинним законодавством. Незважаючи на те, що запуск системи персоніфікованого обліку датований жовтнем 1998, в зв’язку з чим в ній може міститися інформація з цього часу, в Законі про пенсійне страхування досить однозначно прописано, що зарплати для пенсії за цими даними враховуються з 01.07.2000 року, а взяті за бажанням зарплати по 30.06.2000 необхідно підтверджувати довідками, виданими на основі первинних (архівних) документів. В свою чергу стаж для пенсії, наприклад, з 01.01.2004 враховується по персоніфікації, по 31.12.2003 - за трудовою книжкою (основний документ) або відповідно до Порядку підтвердження стажу за відсутності трудової книжки або записів у ній. Таким чином треба шукати нові реквізитів підприємства або його правонаступника – відомості про це можуть міститись в ЄДРПОУ, у випадку ліквідації підприємства – слід розпочати з місцевого архіву.
Цитата
© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua