Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Поворот виконання рішення суду в пенсійних справах

Поворот виконання рішення суду – механізм, який використовується пенсійним фондом з метою стягнути з пенсіонера кошти, виплачені йому за рішенням суду. Існує позитивна практику захисту законних інтересів пенсіонерів у цій категорій справ.

В статті розглядається такий інститут процесуального права, як поворот виконання рішення суду в адміністративному процесі в контексті пенсійних справ, зокрема розглянуто випадки, коли пенсійний фонд намагається з його допомогою повернути грошові кошти, виплачені пенсіонерам у відповідності до рішень судів першої інстанції (наприклад рішення про перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам), після скасування цих рішень судом апеляційної інстанції.

Спробуємо дати методичні рекомендації зацікавленим особам, які отримали лист пенсійного фонду з вимогою повернути «незаконно переплачені» суми пенсії чи безпосередньо ухвалу суду про відкриття провадження у справі з повісткою та примірником заяви про поворот виконання рішення суду.

Слід розуміти, що поворот виконання рішення суду - це поновлення правового становища сторін процесу, до такого, яке існувало до виконання рішення суду. Якщо справа стосується проведення виплат на користь позивача, то у випадку скасування апеляційним судом рішення суду першої інстанції про таку виплату (у відповідності до якого відбувалося проведення цих виплат) позивач зобов’язаний повернути виплачені на його користь кошти. Цей інститут процесуального права має на меті забезпечити інтереси добросовісного боржника, який виконав судове рішення, яке, як згодом виявилося, було помилковим. Проте також містить вичерпний перелік обставин при яких поворот є недопустимим, зокрема це стосується категорії справи та добросовісності позивача.

В адміністративному процесі поворот виконання судового рішення регламентується положеннями статті 265 КАС України, відповідно до якої питання про поворот виконання судового рішення вирішує суд апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши судове рішення (визнавши його не чинним або таким, що втратило законну силу), він закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністративного позову чи задовольняє позовні вимоги у меншому розмірі.

Частиною першою цієї статті передбачено, що суд, ухвалюючи рішення, повинен зобов'язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим судовим рішенням майно (кошти), або визначити інший спосіб і порядок здійснення повороту виконання.

Якщо питання про поворот виконання судового рішення не було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява відповідача про поворот виконання розглядається адміністративним судом, у якому знаходиться справа. Заяву про поворот виконання може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для повороту виконання.

Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і постановляє ухвалу, яку можна оскаржити у загальному порядку. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Зверну увагу на наступні важливі моменти, які законодавець виклав у статті 265 КАС України та їх вплив на вирішення спору.

Питання про поворот виконання рішення суду, як правило, вирішується судом апеляційної чи касаційної інстанції, який зобов’язаний вирішити питання повернення безпідставно стягнутого на користь позивача майна (грошових коштів). Ця норма надає право боржнику одночасно з вирішенням справи по суті в суді апеляційної чи касаційної інстанції вирішити питання про повернення безпідставно стягнутого майна (коштів). Є випадки, коли питання про поворот виконання рішення суду не було вирішено судом апеляційної чи касаційної інстанції. У цьому випадку питання про поворот виконання рішення суду вирішується судом у якому знаходиться справа, ця норма надає право боржнику вирішити питання про поворот виконання рішення суду у випадку, коли це не відбулося при розгляді справи в суді апеляційної чи касаційної інстанції.

Ця ситуація використовується пенсійним фондом з метою затягування розгляду справи та відстрочення пенсійних виплат на користь пенсіонера. Тобто пенсійний фонд не стільки ставить за мету відшкодування "переплачених" коштів, інакше б реалізував таку можливість на більш ранньому етапі при подачі апеляційної скарги, скільки зловживає своїми процесуальними правами.

Важливим моментом є строк на подання заяви про поворот виконання  рішення до суду, який встановлений ч. 3 ст. 265 КАС України - заяву про поворот виконання може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для повороту виконання, підставою для повороту виконання рішення є прийняття постанови судом апеляційної чи касаційної інстанції про скасування постанови суду першої інстанції. Таким чином законодавцем чітко встановлено строк на звернення з заявою про поворот виконання рішення та момент, коли цей строк починає поширюватися.

У статті 266 КАС України викладені обставини недопустимості повороту виконання рішення суду: "поворот виконання постанови про відшкодування шкоди, завданої суб'єктом владних повноважень каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, постанови про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, а також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби допускається, якщо скасована постанова була обґрунтована на повідомлених позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах".

Проаналізувавши зміст цієї статті слід відмітити, що поворот є недопустимим у справах про відшкодування шкоди, завданої суб'єктом владних повноважень каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, постанови про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, а також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби. Цією ж статтею встановлено обставини, при яких в згаданих вище категоріях справ поворот виконання рішення суду є допустимим: якщо скасована постанова була обґрунтована на повідомлених позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. Тобто законодавець чітко визначив коло справ, у яких поворот рішення є недопустимим та обставини, при яких в цих справах поворот виконання рішення є допустимим.

Як правило пенсійний фонд діє наступним чином:

1. надсилає листа пенсіонеру з вимогою погасити «безпідставно сплачені кошти»;

2. подає до суду заяву про поворот виконання рішення суду.

У зв’язку з цим багато пенсіонерів, які стикаються з такими діями пенсійного фонду, не розуміють як реагувати на них - проте у цій ситуації не слід панікувати.

Є досить простий порядок дій, який ґрунтується на чинному законодавстві та в більшості випадків забезпечує врегулювання спору на користь пенсіонера:

У випадку отримання листа пенсійного фонду з відповідними вимогами, Вам необхідно дати на нього відповідь, в якій викласти свою позицію з посиланням на положення статті 266  КАС України  – це Ваше право, регламентоване положеннями Закону України «Про звернення громадян». Цей лист змусить представників пенсійного фонду зрозуміти, що Ви орієнтуєтесь в чинному законодавстві та будете захищати свої законні інтереси та права в судовому порядку. Досить часто це спрацьовує – управління пенсійного фонду не звертається до суду. Проте існують випадки, коли пенсійний фонд не зупиняється на листі і подає до суду заяву про поворот виконання рішення суду - тоді Вам необхідно більш ґрунтовно забезпечити захист своїх законних інтересів та прав, зокрема подати до суду письмові пояснення по суті справи (заперечення), у яких знову ж таки зробити посилання на статтю 266 КАС України.

При позитивному вирішенні справи (на користь пенсіонера) в суді першої інстанції пенсійний фонд як правило оскаржує його в апеляції. У цьому випадку потрібно підготувати письмові заперечення на апеляційну скаргу та своєчасно їх зареєструвати в суді апеляційної інстанції. Завдяки цьому у головуючого судді в суді апеляційної інстанції буде «на папері» не тільки правова позиція пенсійного фонду, а й Ваша особиста. Крім того це сприятиме Вам у майбутньому судовому процесі.

Детально вивчивши єдиний реєстр судових рішень, хотів би зазначити, що судова практика станом на момент написання цієї статті складається на користь пенсіонерів, тому рекомендую зацікавленим особам притримуватися викладеного алгоритму дій.

Коментарі  

#1 Валентина 06.11.2014, 09:30
Только спустя 4 года я поняла что мне невправильно насчитали пенсию что делать. Сума приличная больше 30 тысяч проверила по персонификации
Цитата
#2 Олександр 30.11.2014, 16:35
Цитую Валентина:
Только спустя 4 года я поняла что мне невправильно насчитали пенсию что делать. Сума приличная больше 30 тысяч проверила по персонификации

Строк на звернення до суду в пенсійних справах - пів року з моменту, коли Ви мали б дізнатися про порушення з боку пенсійного фонду. Слід звернутися до пенсійного фонду з заявою, в якій просити усунути порушення, виплатити недоплачені кошти. Дата отримання відповіді (відмови) і є моментом, коли Ви мали б дізнатися про порушення своїх прав. Відповідно до судової практики, зазвичай недоплачені кошти за минулі періоди компенсуються лише за 6 місяців до моменту звернення до суду (ч. 2 статті 99 КАС України).
Цитата
© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua