Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Умови призначення пільгової пенсії особам, які працювали в районах Крайньої Півночі

Говорячи про пільги щодо пенсійного забезпечення для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі потрібно розуміти, що їх умовно розподіляють на пільги, пов'язані з правом дострокового виходу на пенсію, та пільги при обчисленні страхового стажу.

Право на пільгове обчислення стажу для призначення пенсії вперше на законодавчому рівні було закріплено Постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 10.02.1960 р. № 148 «Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 10 лютого 1960 року «Про впорядкування пільг для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі» з відповідними змінами від 22.01.1979 року. Зокрема в п. 3 цієї постанови зазначено: «Работникам, пользующимся в настоящее время льготами, каждый год работы в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, до 1 марта 1960 г. засчитывать за два года работы при исчислении стажа для получения пенсии по старости, по инвалидности и за выслугу лет, а после 1 марта 1960 г. - за один год и шесть месяцев работы при исчислении стажа для получения пенсии по старости и по инвалидности».

Тобто особам, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі рік стажу набутого:

- в період до 1 березня 1960 року зараховується до стажу для призначення пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років за два роки;

- в період з 1 березня 1960 року зараховується до стажу для призначення пенсії за віком та по інвалідності за півтора роки.

Згадані вище пільги щодо обчислення стажу існували до 1 січня 1991 року.

15.01.1993 року набула чинності Тимчасова Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення.

Цією Угодою було чітко регламентовано умови набуття права на пенсію особами, які працювали в районах Крайньої Півночі, та надано право дострокового виходу на пенсію.

Відповідно до п.1 ст. 1 Угоди: «громадяни Сторін, що домовляються, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав мають право на пенсію по старості (за віком):

- чоловіки - по досягненні 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років,

- жінки - по досягненні 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років».

Таким чином цей нормативно-правовий акт встановлює необхідні умови для пільгового пенсійного забезпечення, зокрема це набуття особою певної тривалості «пільгового» стажу при певній тривалості «загального» стажу та досягнення певного віку.

Слід зазначити, що кратність стажу, як пільга яка була передбачена Постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 10.02.1960 р. № 148, не застосовується при визначенні тривалості «пільгового» стажу необхідного для набуття права на пенсію на пільгових умовах. Ця пільга застосовується при обчисленні страхового стажу, набутого особою за періоди до 1 січня 1991 року та безпосередньо впливає на збільшення розміру пенсії.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що «пільговий» стаж обчислюється на підставі трудової книжки, письмового трудового договору, або довідки, в яких зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Право на пільгове обчислення стажу підтверджується документами, що засвідчують факт укладання особами трудових договорів про роботу в районах Крайньої Півночі та місцевостях прирівняних до них строком не менше трьох років, так як законодавством у ті часи було надано право на пільги щодо обчислення стажу роботи лише особам, які укладали строкові трудові договори не менше ніж на три роки.

Також потрібно розуміти, що до «пільгового» стажу не зараховуються періоди, які можуть бути зараховані до загального стажу (наприклад: служба в армії, навчання, догляд за дитиною). Це пов'язано з тим, що законодавець надав певні пільги особам за особливо складні умови праці, негативний вплив навколишнього природного середовища на організм людини.

Крім того Угода містить ряд положень імперативного характеру, зокрема, що стосуються переліку районів Крайньої Півночі: «при визначенні права на пенсію у відповідності із статтею 1 цієї Тимчасової Угоди застосовується Перелік районів Крайньої Півночі і місцевостей, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, який діяв до 1 січня 1992 року».

Також Угодою регламентоване право особи на застосування законодавства тієї договірної сторони в якій призначається пенсія у випадку, коли воно встановлює пільги в більшому обсязі ніж встановлено Угодою.

Розмір «північної пенсії» залежить від періоду набутого стажу та величини заробітків. Додаткових пільг, які б впливали на розмір пенсії, крім пільги щодо кратності стажу, законодавством не передбачено.

© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua