Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Про индексацию пенсий 2020

Индексация – это осовременивание размера пенсии в связи с ростом цен на товары и услуги.

Идея индексации изначально заложена в принципах пенсионного страхования, но в Украине ее механизм так и не был реализован должным образом. По сути, в момент выхода на пенсию (на общих основаниях), приобретенные пенсионером в течении трудовой карьеры показатели стажа и зарплаты приводятся к современным суммам, путем умножения на базовый показатель средней зарплаты по стране, актуальный в текущем году. После чего реальный размер этой пенсии с годами падает.

Как рассчитать пенсию (упрощенно)

Размер пенсии, согласно ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Закон про пенсионное страхование, страховой закон) определяется следующим способом

Пенсия = зарплата * стаж * базовый показатель + доплаты

где:

Умови призначення пільгової пенсії особам, які працювали в районах Крайньої Півночі

Говорячи про пільги щодо пенсійного забезпечення для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі потрібно розуміти, що їх умовно розподіляють на пільги, пов'язані з правом дострокового виходу на пенсію, та пільги при обчисленні страхового стажу.

Перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення, винесеного на користь пенсіонера

Мова піде про ситуації, в яких рішення суду на користь пенсіонера набрало законної сили: рішення виконується, пенсіонер отримує пенсію в належному йому розмірі, але пенсійний фонд або підприємство (якщо останнє виплачує частину пенсії, призначеної на пільгових умовах) намагаючись уникнути пенсійних виплат відшуковують додаткові відомості, документи та звертаються до суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Розглянемо поняття нововиявлених обставин як інститут процесуального права та можливі способи побудови аргументації перед судом для захисту законних прав пенсіонера.

Судовий спір з пенсійних питань: позовні вимоги

Адміністративний позов складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частини. Досить часто резолютивна (прохальна) частина позову не повністю відображає бажаний позивачем результат, який він хоче отримати звертаючись до суду. Це пов’язане з рядом обставин, які безпосередньо залежать від розуміння позивачем суті спору та його обізнаності про обсяг повноважень органу державної влади, до якого він позивається.

Оптимізація пенсії: договір про сплату ЄСВ

Практика застосування механізму добровільної сплати єдиного соціального внеску, добровільної участі в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування на даний час не є цілком усталеною та має різні тлумачення – тому на практиці відповідну інформацію для кожного конкретного випадку краще отримати в податковій за місцем проживання. Ми не будемо детально розглядати умови укладання договору про сплату ЄСВ - зосередимось на ситуаціях, в яких укладання такого договору може бути застосовано для оптимізації розміру пенсії.

Поворот виконання рішення суду в пенсійних справах

Поворот виконання рішення суду – механізм, який використовується пенсійним фондом з метою стягнути з пенсіонера кошти, виплачені йому за рішенням суду. Існує позитивна практику захисту законних інтересів пенсіонерів у цій категорій справ.

Підтвердження стажу роботи за відсутності записів в трудовій книжці

Основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004 року є трудова книжка. Існують випадки, коли при оформленні окремих записів в трудовій книжці, в тому числі через людський фактор, допускаються помилки, внаслідок чого управління пенсійного фонду за місцем проживання відмовляється зараховувати окремі періоди стажу. Розглянемо порядок дій для підтвердження стажу роботи в такій ситуації.

Збереження медичного стажу на військовій службі

Перелік категорій осіб, які мають право на пенсію за вислугу років визначається Законом України «Про пенсійне забезпечення», зокрема п. е ч. 1 ст. 55 містить бланкетну норму права:

«працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку».

Пенсія підприємців та зарплата “нулями”

Мова піде про випадки, в яких при нарахуванні пенсії особам, які з 01.01.2004 року здійснювали підприємницьку діяльність, пенсійний фонд до суми коефіцієнтів зарплат додає коефіцієнти, розраховані шляхом ділення фактичних відрахувань з сум сплаченого (фіксованого, єдиного) податку на середню заробітну плату в цілому по країні. Якщо відрахування менші від мінімальних, коефіцієнти зарплат (принцип розрахунку яких, на відміну від заробітної плати, однаковий для всіх пенсіонерів) в такому разі буде близьким до нуля. Виникає ситуація, в якій при розрахунку розміру пенсії підприємця, наприклад за період з 01.01.2004 року по 01.01.2011 року, враховуються 84 низьких коефіцієнти зарплати та лише кілька місяців стажу, пенсія нараховується в меншому розмірі ніж та, яку б отримував підприємець не здійснюючи за вказаний період трудової діяльності та не сплачуючи жодних відрахувань до пенсійного фонду. Спробую пояснити чому дані дії є протиправними.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що у разі, коли пенсіонер після виходу на пенсію продовжує працювати та додатково набуває 24 календарні місяці страхото стажу від моменту нарахування пенсії, він здобуває право здійснити перерахунок розміру своєї пенсії включивши таким чином до цього розрахунку новий стаж.

В цій статті розглядаються різні юридичні тлумачення порядку такого перерахунку, які виникли протягом останніх років, зокрема порядок застосування при перерахунку пенсії працюючого пенсіонера показника середньої заробітної плати в цілому по Україні.

Про судову практику в справах щодо перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам

Відпрацювавши додатково два роки після призначення (перерахунку) пенсії кожний пенсіонер має право на перерахунок своєї пенсії. Починаючи з 2009 року держава «обділяє» працюючих пенсіонерів. У отриманих ними після перерахунку сумах пенсії не вистачає декількох сотень гривень, у деяких випадках - більше тисячі гривень.  Держава, в особі органів влади, незаконно та свідомо не доплачує останнім передбачені Законом гроші, змушуючи їх звертатися за захистом своїх порушених прав до суду.

Протягом останніх років склалася певна судова практика розгляду справ за позовами працюючих пенсіонерів до пенсійного фонду про проведення перерахунок пенсії у відповідності до норм чинного законодавства.

Вихід на пенсію за віком на пільгових умовах

На сьогоднішній день в Україні чимала кількість людей працює на підприємствах з шкідливими та важкими умовами праці. Значна кількість з них наближається до досягнення пенсійного віку. Розглянемо законодавче регламентування виходу на пенсію за віком на пільгових умовах.

Перерахунок пенсій

Нижче викладено короткий нарис в цілому про те, що ми вкладаємо в поняття розрахунку розміру пенсії паралельно до перерахунку/нарахування, яке здійснюють регіональні управління Пенсійного фонду України. За змістом стаття орієнтована на людей, які вперше стикнулися з подібними питаннями, прагнуть розібратися в нових для себе термінах, отримати загальне розуміння ситуації, визначитись у подальших діях щодо захисту своїх прав відповідно до чинного законодавства.

Підвищення посадового окладу державних службовців

Навесні 2010 року до нас звернувся пенсіонер, який отримує пенсію державного службовця. З його слів в лютому 2010 року посадові оклади державних службовців були підвищені, проте його посадовий оклад було підвищено лише з квітня 2010 року. У зв’язку з цим він звернувся до Пенсійного фонду з заявою про перерахунок пенсії. Інспектор Пенсійного фонду зобов’язала його надати відповідну довідку для перерахунку пенсії, а саме довідку у якій буде відображено, що його посадовий оклад був підвищений з лютого 2008 року. Таку довідку йому на підприємстві видати не змогли та пояснили, що його посадовий оклад був підвищений лише з квітня 2008 року, бухгалтер не має права вносити в довідку відомості які не відповідають дійсності. Таким чином пенсію перераховувати йому взагалі відмовилися.

© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua